Ouderschapsbemiddeling bij conflict of om de regeling te herzien

Ouderschapsbemiddeling na scheiding

De kans is reëel dat er ooit aanleiding bestaat om jullie regeling te herzien of evalueren. Je kind wordt ouder, er zijn veranderingen in jouw leven of dat van de andere ouder, er zijn signalen dat je kind ongelukkig is, je maakt je zorgen,...

Ook is het heel normaal dat jullie wel eens in conflict belanden als ouders. Over financiële issues, over schoolkeuze, vakantieplannen, opvoedingskwesties, uiteenlopende visies als ouders,....

In elke situatie waarin overleg nodig is, als conflict of spanning heerst, waarin communicatie onder druk staat, als de regeling aan evaluatie of herziening toe is,...is ouderschapsbemiddeling aangewezen. 

Bemiddeling als ouders bij Perspectieven

Iedere situatie is anders, waardoor ik je niet zomaar kan schetsen hoe een bemiddelingstraject verloopt. Wel kan ik je zeggen dat ik me ten volle engageer en met een warm hart binnenstap in jullie context. 

Voor mij cruciaal is louter jullie oprechte en actieve engagement om tot oplossingen te komen, en vertrouwen om daar samen naartoe te werken. 

Ik engageer me als bemiddelaar om bij te dragen aan oplossingen en verbetering door neutraal maar wel betrokken met jullie in gesprek te gaan. Ik schets een klimaat voor respectvol gesprek, waarin jullie kunnen spreken om gehoord te worden en luisteren om te begrijpen. Alles dat voor jullie belangrijk is kan daarbij aan bod komen.

Vanuit mijn juridische achtergrond informeer ik jullie over rechten & plichten, het wettelijk kader,....

Vanuit mijn expertise over de beleving van kinderen & ouderschap na scheiding deel ik inspiratie om maximaal rekening te houden met je kind. Zelf zal ik jullie telkens warm uitnodigen om te spreken als mama of papa, en het belang van je kind als rode draad doorheen het gesprek laten lopen.

Bereiken jullie een akkoord, dan kan ik dat verwerken in een juridisch correcte overeenkomst, met een hart & in mensentaal als dat nodig is. 

Ik schenk daarbij veel aandacht aan maatwerk, wil jullie afspraken zó omschrijven dat jullie er echt achter staan. Een overeenkomst is altijd meer dan een puur juridische tekst, omdat ouderschap nu eenmaal niet zozeer door de wet maar wel door het hart wordt vormgegeven.

Zodra de tekst overeenstemt met jullie afspraken en ondertekend wordt kan ik ze als gewenst indienen bij de Familierechtbank ter goedkeuring.

Heb je nog een vraag, aarzel niet om mij te contacteren.

Download alvast kosteloos "Ex-ouders bestaan niet" met tips voor alle ouders die rekening willen houden met hun kind bij scheiding.


Ouderschapsbemiddeling bij conflict of om de regeling te herzien

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x