Ouderschapsovereenkomst & ouderschapsplan

In een ouderschapsplan of ouderschapsovereenkomst worden jullie afspraken als ouders over je kind neergeschreven. Als jullie er onderling niet in slagen om tot regelingen en afspraken te komen of in dat proces graag persoonlijk begeleid en geïnformeerd worden, dan bereiken jullie de regeling via ouderschapsbemiddeling. 

Hoewel er een aantal voorgeschreven elementen in een kindregeling horen te staan, is er veel ruimte voor eigenheid en afspraken op maat. Een goede ouderschapsovereenkomst is immers méér dan een formaliteit en legt de basis voor een gelukkige toekomst voor ouders en kind.

Wat staat er in een ouderschapsovereenkomst?

Is je kind minderjarig, dan zijn er afspraken nodig over:

  • ouderlijk gezag, dat jullie in principe ook na scheiding samen blijven uitoefenen en heel kort betekent dat samengevat dat jullie de verantwoordelijkheid voor belangrijke beslissingen en keuzes samen blijven opnemen, en ook samen de goederen van je kind beheren.
  • de verblijfsregeling, die omschrijft wanneer je kind bij welke ouder verblijft. Zowel tijdens het schooljaar als tijdens schoolvakanties.
  • financiële afspraken over zowel verblijfsgebonden kosten (eten, drinken, huisvesting, verbruik,....) als verblijfsoverstijgende of bijzondere kosten (medische kosten, schoolkosten, hobbykosten, rijbewijs,...)
  • een aantal andere aspecten zoals domicilie van je kind, fiscale afspraken, verdeling van het groeipakket - de kinderbijslag,....

Is je kind meerderjarig, dan vervalt het ouderlijk gezag en daarmee ook jullie beslissingsrecht over het verblijf en domicilieadres van je kind. Dan beperkt een overeenkomst zich tot de financiële regeling over de kosten verbonden aan de opvoeding en opleiding van je kind.

Waarom kiezen voor een ouderschapsplan op maat?

Perspectieven kiest voor een samenwerking met ouders richting een regeling die helemaal op maat is uitgewerkt, door de ouderschapsovereenkomst ruimer te maken dan enkel een document waarin rechten en plichten omschreven staan.

Volgens mij is elke situatie anders en elk mens uniek, óók je kind. Vanuit die overtuiging werk ik toe naar een overeenkomst die niet beperkt blijft tot een louter strak juridisch keurslijf zonder eigenheid en kies ik graag voor "maatwerk" met een hart. Zo omvat een ouderschapsplan niet enkel "regeltjes", maar ook intenties. Niet enkel rechten en plichten, maar ook onderlinge afspraken over opvoeding, zorg, overleg, communicatie,.... Niet enkel strakke regelingen, maar ook flexibele benaderingen. Niet louter de situatie op korte termijn, maar ook een blik op de toekomst en hoe die mogelijk zal evolueren. Etc.Etc.

Een goed ouderschapsplan legt stevige fundamenten voor een gelukkige toekomst. Voor jou, de andere ouder én je kind. Ze vergroot de kans dat jullie ook in de toekomst zullen kunnen overleggen en spanningen zullen kunnen uitpraten als ze zich voordoen.

Hebben jullie al onderlinge afspraken en willen jullie deze op maat laten uitwerken in een ouderschapsplan? Of willen jullie via bemiddeling tot een regeling komen? Dan ontmoet ik jullie graag, bij mij in Hasselt of online via Zoom. In functie van jullie situatie plannen we vervolggesprekken of start ik aan het opstellen van een ontwerp van jullie overeenkomst.

Download kosteloos dit e-book met tips voor alle ouders die scheiden om rekening te houden met hun kind.


Ouderschapsovereenkomst & ouderschapsplan

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x