Ouderschapsbemiddeling

Als je als ouder uit elkaar gaat, dan zijn afspraken nodig over je kind(eren): waar het zal verblijven, hoe de kosten van opvoeding verdeeld worden & vele andere aspecten. 

Wil je als ouders samen deze regeling maken en de beslissingen over je kind niet overlaten aan een rechter, dan is de keuze voor bemiddeling snel gemaakt. Je probeert op die manier een toekomst uit te stippelen waarin jij, de andere ouder & je kind(eren) gelukkig zijn, ondanks de scheiding.

Zowel voor ouders als kinderen immers is scheiden ingrijpend, en betekent het blijvende verandering. Je blijft mama of papa, maar de invulling van je ouderschap wordt anders. Ook van je kind vraagt wennen aan de nieuwe situatie tijd en energie. Toch wil ik je daarover geruststellen: hoe kinderen  de breuk van ouders verwerken hang in de eerste plaats af van ouders. Dat betekent dat je zélf de sleutels voor het geluk van je kind in handen hebt. 

Ouderschapsbemiddeling bij Perspectieven

Perspectieven kiest voluit voor bemiddeling om jullie als ouders samen te begeleiden tot afspraken waarin ieder zich kan vinden. 

Ik streef samen met jullie naar een overeenkomst, aangepast aan jullie situatie en afgestemd op wie jullie zijn, die méér omvat dan alleen een omschrijving van de verblijfs- en financiële regeling.Tijdens bemiddelingsgesprekken ondersteun ik communicatie, help ik jullie in de richting van oplossingen bij moeilijke of gevoelige onderwerpen en informeer ik jullie degelijk over onder meer:

  •  de gevolgen van scheiding voor je kind in functie van de leeftijd, waar op te letten, aan welke reacties je mag verwachten,....
  • rechten en plichten, het juridisch kader met andere woorden (qua verblijf, onderhoudsgeld, fiscaal,...)
  • de vele mogelijkheden om helemaal op maat afspraken te maken aangepast aan wat voor jullie als ouders belangrijk is, jullie situatie, de eigenheden van je kind,.... 
  • al de vragen die je hebt
  • hoe je kind een stem te geven bij het uitwerken van regelingen en rekening te houden met je kind
  • .....

Je wordt als mama of papa erkend, ondersteund, gehoord. Als nodig staan we ook stil bij de pijn en het verdriet rond de scheiding, en hoe jullie als partners uit elkaar kunnen gaan zonder ook als ouders te scheiden.

Ik, Maaike, stap met een warm hart en betrokken mee in jullie context en die van je kind, om op die manier samen met jullie stap per stap tot regelingen en evenwichtige afspraken te komen.

Mijn doet? Een ouderschapsovereenkomst of ouderschapsplan op maat van je kind, waarin jij als mama of papa ook in de toekomst nog maximaal betrokken kan zijn. Waarin kwali-tijd even belangrijk is als kwanti-tijd. Als het kan liefst op zo'n manier dat jullie ook in de toekomst nog door één deur kunnen en kunnen overleggen over wat belangrijk is voor je kind. 

Ik hecht er veel belang aan jullie afspraken in "mensentaal" en volledig op maat te vertalen in een juridische overeenkomst die door de Familierechtbank kan worden goedgekeurd. Daarin kan veel meer worden opgenomen dan wat strikt wettelijk is voorgeschreven, en gaat ook aandacht naar jullie uniek maakt en wat belangrijk is voor jou als ouder.

Wil je stevige fundamenten leggen voor een toekomst waarin je kind ondanks de scheiding gelukkig is en jij volwaardig mama en papa kan blijven?  Dan heet ik je graag warm welkom, bij mij in Hasselt of online via Zoom voor een kennismaking. Is er een "klik" en zie je het zitten om via bemiddeling samen met de andere ouder tot regelingen te komen, dan ga ik graag met jullie op pad in een traject.

Download kosteloos dit e-book met tips voor alle ouders die scheiden om rekening te houden met hun kind.


Ouderschapsbemiddeling

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x