Bemiddeling en ouderschapsplan

Ouders scheiden niet

Je maakt je ongetwijfeld zorgen om je kind nu jullie uit elkaar gaan. We kunnen je geruststellen: een kind verwerkt een scheiding zonder kleerscheuren als jullie rekening willen houden met bepaalde uitgangspunten.

In essentie zijn die allemaal te bundelen in één zin: "ex-ouders bestaan niet". Kortom, het is niet omdat jullie als partners uit elkaar gaan, dat je kind één van de ouders verliest. 

Perspectieven kiest voluit voor bemiddeling om jullie samen te begeleiden tot afspraken waarin ieder zich kan vinden. Toe te werken naar een regeling waarin je kind gelukkig is, en jullie als ouders allebei betrokken blijven. Waarin kwali-tijd even belangrijk is als kwanti-tijd. 

We informeren jullie over de gevolgen van scheiding in functie van de leeftijd van je kind, waar op te letten, aan welke reacties je mag verwachten,....

We stappen mee in je context om jullie te begeleiden om op maat, rekening houdend met je kind en de situatie, een ouderschapsplan uit te werken.

Lukt dat, dan vertalen we  jullie afspraken in een juridische overeenkomst die door de Familierechtbank kan worden goedgekeurd.

Naast juridische elementen die een ouderschapsovereenkomst hoort te vermelden, houden we rekening met jullie eigenheden en wat jullie uniek maakt: professionele mogelijkheden, eigen tradities of rituelen die voor je kind belangrijk zijn, de wens om geen schoolfeest, wedstrijd,...te missen, vakanties flexibel plannen, blijven overleggen en samen belangrijke beslissingen nemen,...  

We kennen alle bezorgdheden die bij ouders & kinderen kunnen bestaan, en helpen wij jullie alles bespreekbaar te maken. We weten ook hoeveel inspanning het vraagt om de partnerrelatie los te laten, en toch het ouderschap samen te blijven omarmen. Maar die inspanning loont!

Wil je stevige fundamenten leggen voor een toekomst waarin je kind ondanks de scheiding gelukkig is? 

Dan heten Maaike & Lieve jullie graag van harte welkomMeer over ouderschapsbemiddeling

Het doel van bemiddeling is hetzelfde als andere manieren om uit elkaar te gaan: tot een regeling komen. 

Wel via een andere weg dan een procedure. 

Bij bemiddeling werken jullie  samen en zélf de toekomst uit, in plaats van beslissingen over te laten aan de rechtbank. Omdat jullie als ouders steeds een connectie blijven behouden is het belangrijk te zorgen dat jullie ook in de toekomst nog samen beslissingen kunnen nemen, kunnen overleggen en voor jullie kind zorgen. De kans dat dat lukt is veel groter als jullie vanaf het begin samen afspraken maken.

Enkel voordelen: 

  • Het is dé manier om samen & respectvol tot afspraken te komen
  • Jullie vermijden procedure of vechtscheiding door zelf beslissingen te nemen
  • Informatie wordt neutraal gedeeld met elk van jullie
  • Naast juridische spelen ook andere aspecten én jij als mens een rol 
  • Jullie blijven samen en volwaardig ouders 
  • Op maat afspraken maken, rekening houdend met wat jullie uniek maakt 
  • Omdat de overeenkomst jullie beslissingen vertaalt is de kans op conflict achteraf kleiner. 
  • De kosten zijn aanzielijk lager dan bij gerechtelijke procedures met advocatenkosten
  • Je kiest voor geluk, niet enkel voor gelijk


Praktisch:

Geraken jullie het zelfstandig eens over alls op basis van onze uitgebreide informatie, dan kunnen jullie

overwegen om via online bemiddeling te scheiden. Klik hier voor meer informatie.

De kans is echter reëel dat jullie het niet over alles eens zijn, en net dan is bemiddeling zinvol. 

We begeleiden jullie dan samen om stap per stap tot afspraken te komen, discussiepunten te bespreken en toch samen keuzes te maken, hechten veel aandacht aan het belang van je kind en jullie ouderrelatie in de toekomst, hebben ook aandacht voor jullie persoonlijke wensen,....Kortom, we stappen helemaal mee in jullie context en beleving om op maat regelingen uit te werken.

We ontmoeten jullie graag samen tijdens bemiddelingsgesprekken, want vertrouwen in onze neutrale betrokkenheid is cruciaal.

We starten met een kennismakingsgesprek waarin we dringende vragen beantwoorden; in kaart brengen wat er te regelen valt en de mogelijkheden in grote lijnen schetsen. Cliënten vertellen ons dat dit eerste gesprek erg helpend is en stevige basis biedt voor het verdere verloop. Het brengt rust & vertrouwen. 

Als er een "klik" is om gemotiveerd via bemiddeling tot onderlinge regeling te komen, start de bemiddeling. 

We begeleiden en informeren jullie tijdens gesprekken richting overeenstemming over de verschillende aspecten van de scheidingsovereenkomst. 

Onze bedoeling is helder: een regeling waarvan jullie de draagwijdte kennen en echt achter kunnen staan.

Bij aanvang van de bemiddeling ondertekenen we het bemiddelingsprotocol. Dat licht de principes van bemiddeling toe en schetst ook transparant de tarieven. 

Voor gesprekken voorzien wij 75 minuten en het tarief is 60,00 € per persoon.

De totale kostprijs van een scheidingsbemiddelingstraject, inclusief de overeenkomst, varieert gemiddeld tussen 700 € en 1.250 €, die jullie elk voor de helft betalen.Bemiddeling en ouderschapsplan

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x